1861 page 16
19c52 5c93 15:

20illum et multiplica -
bo eum et adaugam
eum ualde Nam duo -
decim principes ge -
nerauit et ponam
eum in gentem mag -
nam 21et testamen -
tum meum statuam
cum isac quem pari -
et tibi sarra secun -
dum tempus hoc in
anno ueniente.

22Et consummauit lo -
quens cum ipso et
ascendit deus ab abra -
ham 23et fecit abraham
quemammodum di -
xit illi deus et accepit
ismael filium suum
et omnes domina -
tos suos et empti -
cios omnem ergo
masculum in domo
sua circumcidit carneṃ
bpraeputii ipsorum
in illo tempore.

24Et circumcidit se
abraham in illa die
et dominatos suos
et domesticos suos
et empticios etiam
de filiis alienis cir -
cumcidit omneis.

25Haec lex in omnibus
generationibus sae -
culi et non est prae -
terire diem unum
ex diebus ⸢quia⸣ prae -
ceptum est aeter -
num mandatum et
scriptum est in ta -
bulis caeli 26ut omnis
natus cuiuscumque
non fuerit circum -
cisa caro praeputii
eius usque in diem oc -
tauam non est de
testamento quod

19c51 5c94

testatus est deus ad
abraham quia de fi -
liis exterminatio -
n⸢i⸣s est et amplius
non est super eum
signum ut sit deo sed
exterminii et per -
ditionis a terra quo -
niam testamentum
domini dei nostri dissipauit
27quoniam omn⸢e⸣s an -
geli uultuus et om -
nes archangeli be -
nedictionis a diebus
creaturae ipsorum
coram angelorum
uultuum et angelo -
rum sanctificatio -
nis sanctificauit is -
trahel ut esset si -
mul cum ipso et cum
angelis sanctorum
ipsius. 28Et tu deman -
da filiis istrahel
but custodiant tes -
tamentum signi
huius in generatio -
nibus suis in testamen -
tum aeternum et
non exterminabun -
tur a terra 29quoniam
decreuit in decre -
to testamenti ut
custodiatur in ae -
ternum super om -
nes filios istrahel
30quoniam ismael et
filios eius et fratres
eius et esau non ad -
plicabit ad se deus et
non elegit ex ipsis
quoniam et ipsi ex
filiis sunt abraham
sicut cognouit eos
sed in istrahel ele -
git ut sint ei in po -
pulum 31et sanctifi -
cauit eum et prae