1861 page 17
19c56 5c97 16:

5uniuersa opera ip -
sorum quemammo -
dum erant iniqui
et peccatores ual -
de et inmundi spur -
citias exercentes
in carnibus suis et fa -
cientes abomina -
tiones super ter -
ram. 6Ita enim facet
deus iudicium in locis
ubicumque fecerint
abominationis so -
domum sic iudica -
bit illos. 7Et loth li -
berabimus inde prop -
ter quod memor fu -
it deus abrahae ut ⸢li⸣ -
beraret eum de me -
dio euersionis.

8Etenim fecit ipse
et ⸢filiae⸣ eius iniquita -
tem super terram
qualis non est facta
bin tota terra a diebus
⸢adam⸣ usque ipsum
ut dormiret homo
cum filiabus suis`.´ 9etenim
ecce demandatum
est et scriptum in
omne semen in ta -
bulis caeli ut aufe -
rantur et extermi -
nentur ⸢tales⸣ et ut
fiat iudicium ipsorum
secundum iudicum
sodomum ut non
derelinquatur in
ipsis omne semen
hominis in terra
in die iudicii`.´

10Et in mense hoc exi -
uit abraham a cebron
et abiit et inhabita -
uit inter medium
cades et sur in finibus
gerarum

11Et in medio mensis

19c55 p5c98

quinti transtulit
se inde et habitauit
secus puteum iura -
tionis`.´ 12Et in medio
mensis sexti uisita -
uit seus sarram et fecit
illi sicut dixit`.´ 13et con -
cepit et peperit fili -
um in mense septimo
et in dimidio mensis
secundum tempus
quod dixit deus ad abra -
ham in diem festum
primitiuorum natus
est isac`.´ 14‎Et circum -
cidit abraham filium
suum octauo die hic
primus circumcisus
est secundum tes -
tamentum disposi -
tum in saecula`.´

15Et in anno sexto sep -
timanarum quarti
adfuimus ad abraham
bsecus puteum iura -
tionis et uisi sumus
illi sicut dixeramus
sarrae quoniam re -
uerti haberemus
ad eam et ipsa {in} con -
ceptum haberet fi -
lium suum`.´ 16‎Et reuer -
si sumus in mense
septimo et inueni -
mus sarram concep -
tum habentem in
conspectu nostro`.´
Et benediximus eum
et indicauimus illi
quaecumque decre -
ta sunt ei et quomo -
do esset moriturus
et quod generaret
adhuc sex filios et
uidebit eos omnes
priusquam moriatur`.´
Sed in isac multipli -
cabitur et uocabitur