1861 page 18
19c54 5c99 16:

nomen 17Et omne se -
men filiorum eius
gentes erunt et cum
gentibus deputabun -
tur et ex filiis isac
unus erit in semen
sanctum qui cum gentibus
non conputabitur
18‎Quoniam in sorte
excelsi erit quoni -
am in possesionem
dei cecidit omne se -
men eius esse deo
in populum sancti -
ficatum ex omnibus
gentibus eius et ut
sit regnum sacer -
dotale et populus
sanctus`.´ 19‎Et abibimus
uiam nostram et in -
dicauimus sarrae
quaecumque indica -
uimus ei et gauisi
sunt utrique gaudio
b magno`.´ 20Et aedifica -
uit illic altarium
domino qui liberauit eum
et gratiae eius in
terram commora -
tionis suae`.´

Et fecit diem festum
laetitiae in mense
hoc septem dies se -
cus altarium 21et ae -
dificauit taberna -
cula sibi et seruis
suis in die festo hoc`.´
Et hic primus fecit
diem festum taber -
naculorum super
terram`.´ 22Et in diebus
erat offerens per
singulos dies super
altare fructum domino
uitulos duos et arie -
tes duos oues septem
et hircum caprarum
unum pro peccatis

5c100 19c53

propitiari in ipso pro
se et pro semine suo`.´
23‎Ẹṭ ̣ịṇ sacrificium
salutare arietes
septem hedos sep -
tem oues septem
et hircos septem
et sacrificia ipsorum
et uinum ipsorum
et uniuersam adipem
eorum erat incen -
dens super altari
c. 9
ostiam in odorem
suauitatis`.´ 24Et mane
et uesperạm erat
incendens incen -
sum compositionis
libanum et galba -
num et stacten et
nardum et myrram
et spicam et costum
septem has species
mundas erat incen-
bdens concisas et ae -
qualiter mixtas`.´

25Et fecit diem festum
hunc per septem
dies aepulans in to -
to corde suo et in om -
ni anima sua ipse et
uniuersi domesti -
ci sui et omnis alie -
nus non erat cum
ipsis et omnis `in´ cir -
cumcisus`.´ 26Et bene -
dixit creatorem suum
qui creauit illum
quia cognouit et sci -
uit quia ex ipso erit
plantatio uerita -
tis in generationi -
bus aeternis et ex ip -
so semen sanctum
ut sit secundum
⸢hunc⸣ qui creauit uni -
uersa`.´ 27Et benedixit
et gauisus est et