1861 page 19
5c101 19c49 16:

27uocauit nomen di -
ei festi huius dies
festus dies iucun -
ditatis acceptabi -
lis deo excelso`.´

28Et benediximus eum
in saeculo et semen
eius cum ipso in om -
nes generationes
totius terrae quia
fecit diem festum
hunc in tempore suo
secundum testi -
monium tabularum -
caeli`.´ 29Propter quod
decretum est in
tabulis caeli super
istrahel ut sit dies
festus tabernacu -
lorum septem dies
tọṭi in laetitia in
mense septimo
acceptabiles in
conspectu domini
blegitimum sempi -
ternum in genera -
tionibus ipsorum
per singulos annos`.´
30Et non erit finis tem -
porum quoniam in
sempiternum est
praeceptum istrah -
el facere eum et se -
dere in tabernacu -
lis et ut ponant co -
ronas super capi -
ta sua accipere ra -
mos denos et ⸢s⸣ali -
cem de torrentem`.´

31Et accepit abraham
de decore palmarum
et fructus ligni
speciosi et omnibus
diebus erat circum -
iens altarium meum
in ramis septies
mane laudans et con -
fitens deo suo secun -
dum

5c102 19c50

omnia in laetitia`.´

17:1Et in anno primo eb -
domadarum quintị
ablactatus est isac
iubeleo hoc et fe -
cit abraham conui -
uium magnum {et} in
mense tertio in die
qua ablactatus est
filius eius isac`.´ 2Et is -
mael filius agar an -
cillae aegyptiae lo -
co erat in conspec -
tu abraham patris
sui. Et gauisus est
abraham et bene -
dixit deum quia uidit
sibi filios et non est
defunctus sine fi -
liis`.´ 3Et memor fuit
sermones quos lo -
cutus est ei in die
qua segregauit se
loth ab ipso`.´ Et ga -
buisus est quia dedit
deus illi semen super
terram ut heredi -
tet eam et benedi -
xit toto ore suo qui
creauit uniuersa.

4Et uidit sarra isma -
el ludentem cum
isac et abraham gau -
dentem gaudio mag -
no et zelauit isma -
el et dixit ad abraham`:´
eice ancillam istam
et filium eius quia
non hereditabit fi -
lius ancillae huius
cum filio meo isac.

5Et pessimus uisus
est sermo in oculis
abraham propter
ancillam et prop -
ter filium eius ut
eiciat illos ab se`.´

6Et dixit deus ad ab -
raham

[------]