1861 page 21
5c110 19c60 19:

2sunt dies uitae sar -
rae et mortua est
in chebron`.´ 3Et adue -
nit abraham ut plan -
geret eam`.´ Et temp -
tauimus eum si pati -
ens esset spiritus eius
et non pusilliani -
mus in uerbis oris
sui`.´ Et inuentus est
et in hoc patientis -
simus et non est con -
turbatus`.´ 4Quoniam
in longanimitate
spiritus locutus est
cum filiis geth ut
dent illi locum ubi
sepelliat mortuum
suum in eum`.´ 5Et de -
dit deus gratiam ẹị ̣ịṇ
conspectu omnium
uidentium eum et
depraecatus est
in mansuetudine
ba filiis geth et de -
derunt ei agrum
spelei duplicem
quod est contra fa -
ciem mambre haec
est chebron quadrin -
gentis denariis`.´ 6Et
hoc postulauerunt
ab eo dicentes`:´ da -
mus tibi gratis`.´ Et
non accepit de ma -
nibus eorum gratis
quoniam dedit prae -
tium loci pecunịạṃ
conplens et ado -
rauit eos bis et post
haec sepelliuit
mortuum suum in
speleo duplici`.´

7Et facti sunt dies
omnes uitae sarrae
septem et uiginti
et centum anni
id est duos iubeleos

19c59 5c111

septimanas quat -
tuor minus unum
annum`:´ hii sunt di -
es uitae sarrae`.´

8Haec temptatio de -
cima in qua inuen -
tus est et in ipsa
abraham fidelis et
{et} longanimus spiritu`.´
9Et dixit sermonem
pro sermone terrae
sicut dixit illi dare
deus dare illi eam et se -
mini eius post eum
et locum petit ab eis
ut sepelliret mor -
tuum suum`.´ Quoni -
am inuentus est fi -
delis et scriptum
est amicus dei in ta -
bulis caeli`.´

10Et in anno quarto
ipsius accepit abra -
ham isac filio suo
bmulierem`.´ Et nomen
eius rebecca filia
bathuel filii nachor
fratris abraham
sororem labae filiaṃ
bathuel et bathuel
filius erat malce
mulieris nachor
fratris abraham`.´

11Et abraham accepit
sibi mulierem ter -
tiam et nomen ei
cetturra de filiabus
domesticorum su -
orum eo quod mur -
tua esset agar pri -
usquam sarra`.´ 12Et pe
perit illi sex filios
iebram. et iectam
et madan. et madiam.
et sobec. et oe. in
duos septimana -
rum annorum`.´

13Et in sexto septima-