1861 page 22
5c111 19c58 19:

-narum anni ipsius
secundi peperit re -
becca. isac. duos fi -
lios. esau. et iacob.
et erat iacob. lenis
et rectus. et esau
erat durus et uir
rusticanus et pilo -
sus et iacob. habitans
in tabernaculis`.´ 14⸢E⸣t
creuerunt et iube -
nes facti sunt ambo`.´
⸢E⸣t didicit iacob lit -
teras et esau non
didicit quoniam ho -
mo erat agrestis
et benator sed di -
dicit bellum et uni -
uersa opera eius
erant dura`.´ 15⸢E⸣t dili -
gebat abraham ia -
cobum et isac dili -
gebat esau`.´

16⸢E⸣t uidebat abraham
bopera esau et scie -
bat quoniam in ia -
cob uocabitur illi
semen et nomen
et uocabit ṛẹ -
beccaṃ et mandauit
illi pro iacob quoni -
am ipsa diligebat
iacob plus quam esau`.´

17⸢E⸣t dixit illi`:´ filia cus -
todi in nomine fi -
lii mei iacob quoni -
am hic mihi erit+++ -
n{i}tatio super ter -
ram et in benedic -
tione super filios
hominum et uni -
uersi seminis mei
gloria`.´ 18⸢Q⸣uia scio quoḍ
hunc elegit deus sibi
in populum sanctum ex
omnibus populis qui
sunt super faciem
totius terrae`.´

5c112 19c57

19⸢E⸣t ecce isac diligit
esau super iacob et
ego uideo te diligen -
tem in ueritate iacob`.´

20Adice adhuc amplius
ut parcas illi et sint
oculi tui super eum
in dilectione quoniam
ipse erit nobis in be -
nedictione super
terram et ex hoc
et usque in omni gene -
ṛạtione terrae`.´ 21‎⸢C⸣on -
ụạlescant ergo ma -
nus tuae et gaude -
at cor tuum in filio
tuo iacob quoniam
ipsum dilexi super
omnes filios meos`.´
⸢P⸣ropter quod in ae -
ternum benedice -
tur et semen eius
et erit conplens
omnem terram`.´
b22⸢S⸣i poterit ergo ho -
mo numerare ha -
renam terrae et
numerabile erit
semen eius`.´23 ⸢E⸣t uni -
uersae benedictio -
nes quas benedixit
me deus et semen me -
um iacob et semini
eius erunt omnibus
diebus`.´24‎ ⸢E⸣t in semine
eius benedicetur
nomen meum et no -
men patrum meo -
rum sem noe enoch
malalee henos et
adam`.´ 25⸢E⸣t ipsi erunt
fundamenta ponen -
tes caeli et confir -
mantes terram
ut agnoscantur
uniuersa lumina -
ria firmamenti`.´ 26⸢E⸣t
uocauit abraham

[.. ? ..]