1861 page 25
5c123 19c103 22:

erant multae diuiti -
ae isac in bersabeẹ
et erat isac abiens
et considerans ad -
huc quae posside -
bat et reuersus est
ad patrem suum`.´ 3In
tempore hoc adue -
nit ismael uidere
patrem suum et con -
uenerunt utrique si -
mul. Et immolauit
isac hostiam fruc -
tuum et optulit su -
per altarium patris
sui quod fecit in ce -
bron`.´ 4Et fecit sacri -
ficium salutare et
fecit conuiuium lae -
titiae in conspectu
ismael fratris sui`.´

Et fecit rebecca
collyridam nouam
de frumento nouo
bet dedit eam iacob
filio suo ut infer -
ret abrahae patri
suo de primos fruc -
tus terrae ut man -
ducaret et bene -
diceret creatorem
omnium priusquam
moreretur`.´ 5Et isac
et transmisit per
manus iacob optima
sacrificiorum sa -
lutarium ipsius et
uinum patri suo
abraham ut mandu -
cet et bibat`.´

6Et manducauit et
bibit abraham et be -
nedixit dominum excel -
sum qui creauit cae -
lum et terram qui
fecit uniuersa pin -
guedinis terrae
et dedit ea filiis ho -
minum

5c124 19c104

ut manducent et
bibant et benedi -
cant creatorem
ipsorum`.´ 7Et nunc con -
fiteor ego deus meus
quoniam ostendis -
ti mihi diem hunc et
ecce ego sum filius
quinque et septua -
ginta et centum an -
norum senior et ple -
nus dierum et om -
nes dies mei fuerunt
mihi pacis`.´ 8Et gladius
inimihi non `do´mina -
tus est mei in omni -
bus diebus quibus dedisti
mihi ḥọṣ in filios ist -
os meos omnibus diebus
uitae meae usque in
hunc diem`.´‎ 9⸢Sit⸣ nunc
misericordia tua
et pax tua super pue -
rum istum domine et
bsuper semen eius
ut sint tibi in popu -
lum acceptabilem
et hereditas ex om -
nibus filiis terrae ex
hoc nunc et usque in
omnibus diebus gene -
rationum terrae
in uniuersa saecula`.´

10Et uocauit abraham
filium suum et iacob
et dixit`:´ nate iacob
benedicat te deus om -
nium et conforta -
bit te facere ueri -
tatem et uolunta -
tem suam in cons -
pectu eius et elige -
re in te et in semi -
ne tuo esse illi
populum et in uo -
lumtatem eius ịṇ
omnibus diebus`.´ Et ṭụ
nate iacob adproxi-